top of page

Sveriges Längsta Garanti.

Med vår eldrivna och innovativa rensutrustning uppnår vi bästa möjliga resultat. Vi rensar tills röret är helt tömt, och detta bevisar vi genom att filma röret efter arbetet. Ni erhåller en USB-sticka med filmen direkt efter arbetet, tillsammans med den skriftliga dokumentationen samt 6 års garantin.

Vad vi erbjuder.

6 års garanti.

Ring vår kundtjänst så får du kostnadsfritt hem en tekniker som åtgärdar stoppet. Vi garanterar dig 6 bekymmersfria år efter att du har anlitat oss för avloppsrensning. Det erbjuder ingen annan i Sverige...

Filmbevis.

Som lekman kan det vara svårt att bedöma resultat på arbetet. Därför lämnar vi filmer på de tömda rören i en USB-sticka som du erhåller direkt efter arbetet, tillsammans med den skriftliga dokumentationen.

Fast pris.

Vi har varken start-, tim-, eller fantasiavgifter. För att bespara dig huvudvärken och chockpriserna, erbjuder vi enbart fasta priser. Få slutpriset redan före arbetet påbörjas.

Försäkring.

Vi är ansvarsförsäkrade upp till 20 miljoner kronor hos Trygg-Hansa. Skulle olyckan ske, behöver du inte bli ekonomiskt drabbad. Vi väljer att samarbeta med de bolag vi anser ge oss bäst förutsättningar att kunna ge god service.

Vi tar på oss uppdrag i Stockholms län, Uppsala län, Västmanlands län, Södermanlands län.

Logotyp PNG.png

Eldriven Avloppstömning.

6 års garanti - vi åtgärdar stoppet kostnadsfritt!

bottom of page